Odvoz fekálií

  • provádíme  odvoz  a likvidaci fekálií ze septiků  a žump
  • odvoz kalů z ČOV
  • odpady odvážíme vozy TATRA