Práce stroji Bobcat

výkopové práce strojem Bobcat s podkopem

– nakládání  ( zeminy ,suti..)

odklízení a nakládka sněhu