Zhotovování kanalizačních přípojek

– provádíme zrušení septiků a přepojení na veřejnou kanalizaci

– zhotovení nových kanalizačních přípojek  pro rodinné i bytové domy